Успішний підхід до цифрових перетворень заснований на тому, що підприємство забезпечує ідеальну взаємодоповнюваність бізнес-стратегії та ІТ-стратегії.

Сучасні підприємства стикаються з низкою проблем на ринках, на яких вони працюють, включаючи економічні, соціальні та політичні проблеми. Таким чином, бізнес повинен залишатися гнучким , щоб випереджати конкурентів.

Інформаційні технології (ІТ) є одним з ключових елементів підтримки сучасного бізнесу, тому їх відповідність бізнесу є ключем до спільного успіху. Щоб цифрове перетворення було успішним, ІТ-стратегія повинна бути на 100% узгоджена із загальною стратегією організації.

Ключовий момент полягає в тому, що ІТ-фахівці повинні бути орієнтовані на бізнес, а не навпаки. Це пов’язано з тим, що в світі, який перетворюється у цифрове середовище, ІТ повинні підтримувати, а не вести бізнес.

Першим кроком до досягнення необхідного узгодження є подолання розриву між бізнесом та ІТ. Ключовим моментом є подальше навчання як ділових людей, так і ІТ-фахівців конкретним ролям в ширшій перспективі компанії. Іншими словами, бізнес повинен розглядати ІТ як інструмент для перетворення і підтримки підприємства, в той час як ІТ-фахівці повинні більш чітко розуміти вимоги бізнесу.

Нездатність досягти узгодження означає, що бізнес ризикує втратити частку ринку, втратити персонал і, в кінцевому підсумку, втратити дохід. Однак після узгодження переваг набагато більше, ніж просто зниження ризику. Якщо вся організація рухається в одному напрямку, це стимулює зростання, збільшує частку ринку, підвищує прибутковість, продуктивність і ефективність.